მიმდინარეობს საიტის განახლება

2020 წლის 30 ოქტომბრის მონაცემებით ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში 18,000 ჰექტარზე მიწის ფართობი იქნა დაზღვეული

November 20, 2020


All news