მიმდინარეობს საიტის განახლება

2020 წლის 1 აგვისტოდან 23 ნოემბრამდე საქართველოდან 1 928 ტონა მანდარინის ექსპორტი განხორციელდა

November 24, 2020

During the period of August 1 – November 23, 2020, Georgia has exported 1, 928 tonnes of tangerines, which has already amounted to 941, 000 USD.


Tangerines have already been exported to Armenia (883 tonnes) and the Russian Federation (899 tonnes). Nevertheless, dwellers of Ukraine, Moldova and Kazakhstan can also enjoy Georgian tangerines.


All news