მიმდინარეობს საიტის განახლება

2020 წლის 1 აგვისტოდან - 23 ნოემბრამდე საქართველოდან 57.2 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების თხილის ექსპორტი განხორციელდა

November 24, 2020

Georgia continues successful efforts for exporting hazelnut, which has already amounted into 57,2 million USD (10, 848 tonnes).


During the period of August 1 – November 23. The export of the same period of 2019 has increased in 2, 993 tonnes (38%), amounting an increase of 18,4 million USD (48 %). Moreover, an export price on hazelnut has increased in 7%.


The vast majority of Georgian hazelnut export has reached European Union market, mainly Germany (3, 131 tonnes), Italy (2, 124 tonnes), Czech Republic (594 tonnes), Poland (320 tonnes), Lithuania (311 tonnes), Bulgaria (300 tonnes), Spain (330 tonnes), France (218 tonnes), Greece (97 tonnes), Estonia (88 tonnes), Latvia (84 tonnes), Luxembourg (60 tonnes), Slovakia (64 tonnes), Austria (22 tonnes) and Croatia (10 tonnes).  


Nevertheless, Georgian hazelnut has been exported to countries such as the Russian Federation (540 tonnes), Turkey (530 tonnes), Armenia (527 tonnes),  Belarus (284 tonnes), Brazil (186 tonnes), Ukraine (176 tonnes), Algeria (173 tonnes), Canada (136 tonnes), Saudi Arabia (95 tonnes), Mexico (67 tonnes),  Syria (50 tonnes), Switzerland (47 tonnes), Jordan (38 tonnes), Iraq (24 tonnes), Great Britain (22 tonnes), United Stated (19 tonnes) and etc.


All news