მიმდინარეობს საიტის განახლება

აგრო სოლუშენს ჯგუფმა, 2015 წლიდან დღემდე, შექმნა რამდენიმე წარმატებული სტარტაპი სოფლის მეურნეობის სექტორში, სერვისების,  ტექნოლოგიებისა და პროდუქციის  მიწოდების მიზნით.

თითოეული მათგანი მიმართულია სექტორში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ და ნერგავს თანამედროვე მსოფლიო პრაქტიკებს სოფლის მეურნეობის სექტორში. 

ჯგუფი აერთიანებს 5 კომერციულ კომპანიას აგრარულ და გარემოს დაცვის სექტორში, და ორ არაკომერციულ ორგანიზაციას, რომელთა უმთავრესი მიზანიც დარგის  განვითარებაზე მუდმივი ზრუნვაა.

ჯგუფის მუშაობა დაფუძნებულია, როგორც სწორი აგრონომიული, ასევე სწორი ბიზნესური გადაწყვეტილებების ინტეგრაციაზე სოფლის მეურნეობაში  და წარმოადგენს ბიზნეს ეკვილიბრიუმს.

აგრო სოლუშენს ჯგუფის ჯამურ პორტფელს შეადგენს მომსახურეობის მიწოდება 2000 ჰექტარზე მეტი ფართობისთვის, რომელთა ჯამური ინვესტიცია 20 მილიონ ევროს აღემატება.

ნიადაგების, კლიმატური პირობებისა და  წყლის რესურსების გათვალისწინებით, საქართველო საკმაოდ საინტერესო აგრო-საინვესტიციო გარემოს წარმოადგენს.

სწორად დაგეგმვის შემთხვევაში, საქართველოს აგრობიზნესში ჩადებული ინვესტიცია, გამართლებული  და მომგებიანი ბიზნესის საწინდარია.

შესაბამისად, ფინანსურად მომგებიანი ინვესტიცია არის მთავარი წარმატების საზომი როგორც ფერმერისთვის, ასევე ჩვენი ჯგუფისთვის.