1605684597.png

აგრო სოლუშენსი

აგრო სოლუშენსი - საკონსულტაციო და მენეჯმენტ კომპანია სოფლის მეურნეობის სფეროში, რომელიც პროფესიონალურ დახმარებას უწევს არსებულ ბიზნესს და სტარტაპებს, რათა სწორად დაგეგმონ და წარმართონ თავიანთი აგრო ბიზნესი.

კომპანია დიდ კონტრიბუციას აკეთებს ფერმერებისთვის და აგრობიზნესით დაინტერესებულ პირებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით. ეხმარება ბენეფიციარებს მოიპოვონ საჭირო ფინანსური რესურსი, როგორც ადგილობრივი საფინანსო ინსტიტუტებიდან ასევე, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებიდან.

აგრო სოლუშენსი გეგმავს და წარმართავს წარმოების სრულ პროცესს, ატარებს პრევენციულ ღონისძიებებს და აზღვევს რისკებს. კომპანია ახდენს ბენეფიციარის ადამიანური რესურსების დატრენინგებას და მათი პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით აღჭურვას.

აგრო სოლუშენსი სამ ძირითად მიმართულებას აერთიანებს: კონსალტინგი, მენეჯმენტი და პარტნიორობა.

კონსალტინგი

•   მდგრადი ბიზნეს იდეების გენერირება და განვითარება
•   ბიზნეს გეგმების მომზადება და შესაძლებლობების კვლევა
•   ფინანსური ანალიზების და კონსულტაციების გაწევა ფერმერებისა და ბიზნესებისათვის
•   აგროტექნოლოგიური რუკების მომზადება
•   წარმოების ტექნოლოგიის დეტალური აღწერა
•   რისკების შეფასება და რეკომენდაციების უზრუნველყოფა
•   ბაზრის კვლევა
•   ექსპერტების საველე კონსულტაციები
•   ნიადაგის მომზადება, მიწის ნაკვეთის დაგეგმვა და დამუშავება
•   აგრო ბიზნესში არსებული უძრავი ქონების შეფასება
•   კომპანიებისთვის ტრენინგების ორგანიზება
 

მენეჯმენტი


•   “Turn Key” პროექტები
•   მრავალწლიანი ბაღების გაშენება
•   ოპერაციების ზედამხედველობა და მართვა
•   ბიზნესის სტრატეგიული დაგეგმვა
•   პროდუქციის ექსპორტის ორგანიზება
•   პროდუქციის ბრენდინგი, რებრენდინგი და პოზიციონირება

პარტნიორობა

•   ინვესტორების მხარდაჭერა
•   ფინანსებზე ხელმისაწვდომობაში დახმარება
•   ურთიერთობა საინვესტიციო ფონდებთან
•   სახელმწიფოს პროექტებში მონაწილეობის მხარდაჭერა
•   საფინანსო ინსტიტუტებთან ურთიერთობაში მხარდაჭერა 

სერვისები

აგრო სოლუშენსის მიზანია დაინტერესებული პირებისთვის სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში დახმარება. ჩვენი სერვისები ორიენტირებულია, რისკების და საფრთხეების გათვალისწინებით, სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაზე. თითოეული მათგანი ემსახურება წარმოების ტექნოლოგიაში და მართვაში თანამედროვე მიდგომების შეტანას და ბიზნესის რენტაბელურობის გაზრდას.

ვრცლად
ჩვენი კომპანიები
პროექტები
1000 ჰექტარი
1605685083.png
აგრო სოლუშენსი

ნუში ბაღის გაშენება, Turn Key

მდებარეობა: ბოდბე

ნუში ბაღის გაშენება, Turn Key

პროექტისთვის შესრულდა შემდეგი სამუშაოები:
  • საჭირო რეგიონის განსაზღვრა
  • ნაკვეთის მოძიება
  • ნაკვეთის დაპროექტება
  • ნაკვეთის საზღვრების დადგენა
  • სარწყავი სისტემის პროექტირება
  • დასარგავი ორმოების ამოღება
  • ლიცენზიების მოპოვება
  • სკრინინგის დოკუმენტის მომზადება ღია ტიპის რეზერვუარისთვის
  • გაშენება

50 ჰექტარი
1605685083.png
აგრო სოლუშენსი

ნაკვეთის დაპროექტება GPS ხელსაწყოთი, ორმოების ამოღება

მდებარეობა: დედოფლისწყარო

ნაკვეთის დაპროექტება GPS ხელსაწყოთი, ორმოების ამოღება

მომსახურეობა: GPS წერტილების აღება 
მდებარეობა: კახეთი, ხორნაბუჯი
ფართობი: 350 ჰექტარი
გაშენებული კულტურა: ნუში
პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2020 წელი

კომპანიამ უზრუნველყო მცენარეთა გაშენების სქემის მიხედვით  მიწის ფართობის დაგეგმარება, GPS წერტილების აღება და მცენარეთა გაშენების წერტილების მონიშვნა.

ბლოგი

რთველი 2020-ის საკოორდინაციო შტაბი გაიხსნა

ოქტომბერი 28, 2020

თელავში, რთველი 2020-ის საკოორდინაციო შტაბი გახსნა. მთავრობის გადაწყვეტილებით, სუბსიდიას მიიღებს მხოლოდ ის ღვინის კომპანია, რომელიც 2020 წლის რთველის...

ვრცლად »

„დანერგე მომავალი ახალი ნერგების ღირებულებას 100%-ით აუნაზღაურებს

ნოემბერი 6, 2020

სტიქიური მოვლენების დროს, არის შემთხვევები, როდესაც ფერმერებს ბაღები,  მთლიანად უზიანდებათ. ეს არ არის მხოლოდ მოსავლის დაკარგვა. ბოლო სტიქიური მო...

ვრცლად »

მეთხილე ფერმერები 50-55 ათას ტონამდე მოსავალს ელოდებიან

ნოემბერი 6, 2020

დასავლეთ საქართველოში თხილის მოსავლის აღება დასკვნით ფაზაში შედის. თხილის გადამამუშავებელ საწარმოში უკვე ჩაბარებულია მოსავლის პირველი პარტია, რომელიც...

ვრცლად »
მიიღეთ ინფორმაცია პირველებმა გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები