აგრო სოლუშენსი 5_1608837556.png

ნაკვეთის დაპროექტება GPS ხელსაწყოთი, ორმოების ამოღება

მომსახურეობა: GPS წერტილების აღება 
მდებარეობა: კახეთი, ხორნაბუჯი
ფართობი: 350 ჰექტარი
გაშენებული კულტურა: ნუში
პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2020 წელი

კომპანიამ უზრუნველყო მცენარეთა გაშენების სქემის მიხედვით  მიწის ფართობის დაგეგმარება, GPS წერტილების აღება და მცენარეთა გაშენების წერტილების მონიშვნა.

ნაკვეთის დაპროექტება GPS ხელსაწყოთი, ორმოების ამოღება

მომსახურეობა: GPS წერტილების აღება მდებარეობა: კახეთი, ხორნაბუჯიფართობი: 350 ჰექტარიგაშენებული კულტურა: ნუშიპროექტის განხორციელების პერიოდი: 2020 წელიკომპანიამ უზრუნველყო მცენა...

აგრო სოლუშენსი 2_1608844308.png

ნუში ბაღის გაშენება, Turn Key

პროექტისთვის შესრულდა შემდეგი სამუშაოები:
  • საჭირო რეგიონის განსაზღვრა
  • ნაკვეთის მოძიება
  • ნაკვეთის დაპროექტება
  • ნაკვეთის საზღვრების დადგენა
  • სარწყავი სისტემის პროექტირება
  • დასარგავი ორმოების ამოღება
  • ლიცენზიების მოპოვება
  • სკრინინგის დოკუმენტის მომზადება ღია ტიპის რეზერვუარისთვის
  • გაშენება

ნუში ბაღის გაშენება, Turn Key

პროექტისთვის შესრულდა შემდეგი სამუშაოები:საჭირო რეგიონის განსაზღვრანაკვეთის მოძიებანაკვეთის დაპროექტებანაკვეთის საზღვრების დადგენა სარწყავი სისტემის პროექტირებადასარგავი ორმოების ამ...

აგრო ლენდი 1_1608835458.png

მიწის მოძიება და GPS წერტილების აღება, ნუში

მომსახურეობა: მიწის მოძიება და GPS წერტილების აღება 
მდებარეობა: კახეთი, ბოდბე
ფართობი: 500 ჰექტარი
გაშენებული კულტურა: ნუში
პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2016 წელი

მიწის მოძიება და GPS წერტილების აღება, ნუში

მომსახურეობა: მიწის მოძიება და GPS წერტილების აღება მდებარეობა: კახეთი, ბოდბეფართობი: 500 ჰექტარიგაშენებული კულტურა: ნუშიპროექტის განხორციელების პერიოდი: 2016 წელი

აგრონომის კონსულტაცია, მიწის მოძიება და შეფასება, მეხორცული საქონლის ფერმა

აგრო ლენდი 1_1608835978.png

აგრონომის კონსულტაცია, მიწის მოძიება და შეფასება, აგროტურიზმი

მომსახურეობა: აგრონომის კონსულტაცია, მიწის მოძიება და შეფასება
მდებარეობა:  კახეთი, იორმუღანლო
ფართობი: 25 ჰექტარი
საქმიანობა: აგროტურიზმი
პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2019 წელი

აგრონომის კონსულტაცია, მიწის მოძიება და შეფასება, აგროტურიზმი

მომსახურეობა: აგრონომის კონსულტაცია, მიწის მოძიება და შეფასებამდებარეობა:  კახეთი, იორმუღანლოფართობი: 25 ჰექტარისაქმიანობა: აგროტურიზმიპროექტის განხორციელების პერიოდი: 2019 წელ...

გრინ სთეფსი 1_1608834837.png

ჭაბურღილიდან წყლის მიღების ლიცენზიის მოპოვება

პროექტისთვის მოხდა საქმიანობისთვის საჭირო წყლის რესურსების განსაზღვრა (თვეების მიხედვით). მოხდა ჭაბურღილისთვის საჭირო ლოკაციის განსაზღვრა, დოკუმენტაციის მომზადება უქციონზე გატანა და მიწისქვეშა მტკნარი წყლის სარწყავი მიზნებისთვის გამოყენების ლიცენიის მოპოვება

ჭაბურღილიდან წყლის მიღების ლიცენზიის მოპოვება

პროექტისთვის მოხდა საქმიანობისთვის საჭირო წყლის რესურსების განსაზღვრა (თვეების მიხედვით). მოხდა ჭაბურღილისთვის საჭირო ლოკაციის განსაზღვრა, დოკუმენტაციის მომზადება უქციონზე გატანა და...

გრინ სთეფსი 1_1608836175.png

სკრინინგის დოკუმენტის შემუშავება და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ნებართვის მიღება

მომსახურეობა: სკრინინგის დოკუმენტის შემუშავება და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ნებართვის მიღება. 
დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნუშის  ბაღში სამელიორაციო სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაცია. 
2019 წელი, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ბოდბე

სკრინინგის დოკუმენტის შემუშავება და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ნებართვის მიღება

მომსახურეობა: სკრინინგის დოკუმენტის შემუშავება და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ნებართვის მიღება. დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნუშის  ბაღში სამელიორაციო სისტემის მოწ...

გრინ სთეფსი 2_1608836492.png

ბაღის სარწყავი სისტემის მოწყობა ექსპლუატაციის პროექტის შემუშავება და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ნებართვის მიღება

მომსახურეობა: საგარეჯოს რაიონში, ყანდაურას მიწების ტერიტორიაზე გასაშენებელი ბაღის სარწყავი სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის შემუშავება და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ნებართვის მიღება.
გასაშენებელი ბაღის სარწყავი სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაცია. 2020 წელი.  

ბაღის სარწყავი სისტემის მოწყობა ექსპლუატაციის პროექტის შემუშავება და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ნებართვის მიღება

მომსახურეობა: საგარეჯოს რაიონში, ყანდაურას მიწების ტერიტორიაზე გასაშენებელი ბაღის სარწყავი სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის შემუშავება და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ნებარ...

აგრო ირიგეიშენი 1_1608833871.png

ბოსტნეულის სათბურში სარწყავი სისტემის მონტაჟი

აგრონომებისა და აგროინჟინრების მიერ შედგა სათბურში საჭირო წყლის მოხმარების განსაზღვრა. დაპროექტდა სარწყავი, სასუქის შემრევი და ავტომატიზაციის სისტემა.

ბოსტნეულის სათბურში სარწყავი სისტემის მონტაჟი

აგრონომებისა და აგროინჟინრების მიერ შედგა სათბურში საჭირო წყლის მოხმარების განსაზღვრა. დაპროექტდა სარწყავი, სასუქის შემრევი და ავტომატიზაციის სისტემა.

აგრო ირიგეიშენი 1_1608834719.png

ღია ტბის რეზერვუარის მოწყობა

პროექტისთვის მოხდა საქმიანობისთვის საჭირო წყლის რესურსების განსაზღვრა (თვეების მიხედვით). შედგა ჰიდრო-საინჟინრო პროექტი და შესრულდა მიწის სამუშაოები. მოხდა მემბრანის ინსტალაცია იზოლაციის მიზნით. სკრინინგის დოკუმენტის მომზადება ღია ტიპის რეზერვუარისთვის 

ღია ტბის რეზერვუარის მოწყობა

პროექტისთვის მოხდა საქმიანობისთვის საჭირო წყლის რესურსების განსაზღვრა (თვეების მიხედვით). შედგა ჰიდრო-საინჟინრო პროექტი და შესრულდა მიწის სამუშაოები. მოხდა მემბრანის ინსტალაცია იზოლ...

აგრო ირიგეიშენი 1_1608836634.png

თხილის ბაღში წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობა

თელავი, სოფელი კისისხევი, თხილის ბაღში - 3,5 ჰექტარზე წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობა. 2019-2020 წელი

თხილის ბაღში წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობა

თელავი, სოფელი კისისხევი, თხილის ბაღში - 3,5 ჰექტარზე წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობა. 2019-2020 წელი

აგრო ირიგეიშენი 3_1608836734.png

ვაშლის ბაღში სპეციალური ხსნარებით წვეთოვანი სისტემის გამორეცხვა-გასუფთავება

სოფელი ქიწნისი, ვაშლის ბაღი. მოხდა სპეციალური ხსნარის გაშვება და წვეთოვანი სისტემის გამორეცხვა. პროექტი განხორციელდა 2020 წელს

ვაშლის ბაღში სპეციალური ხსნარებით წვეთოვანი სისტემის გამორეცხვა-გასუფთავება

სოფელი ქიწნისი, ვაშლის ბაღი. მოხდა სპეციალური ხსნარის გაშვება და წვეთოვანი სისტემის გამორეცხვა. პროექტი განხორციელდა 2020 წელს

აგრო ირიგეიშენი 1_1608836559.png

მარწყვის სათბურში სარწყავი სისტემის მოწყობა

აგრონომებისა და აგროინჟინრების მიერ შედგა სათბურში საჭირო წყლის მოხმარების განსაზღვრა. დაპროექტდა სარწყავი, სასუქის შემრევი და ავტომატიზაციის სისტემა.

მარწყვის სათბურში სარწყავი სისტემის მოწყობა

აგრონომებისა და აგროინჟინრების მიერ შედგა სათბურში საჭირო წყლის მოხმარების განსაზღვრა. დაპროექტდა სარწყავი, სასუქის შემრევი და ავტომატიზაციის სისტემა.

აგრო ირიგეიშენი 3_1608836284.png

ნუშის ბაღში წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მონტაჟი

სოფელი ბოდბე, 20 ჰექტარიან ნუშის ბაღში წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მონტაჟი.

ნუშის ბაღში წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მონტაჟი

სოფელი ბოდბე, 20 ჰექტარიან ნუშის ბაღში წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მონტაჟი.

მიიღეთ ინფორმაცია პირველებმა გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები